Alla ska ha rätt att åldras med värdighet och kunna leva ett meningsfullt liv.

Hög kvalitet, delaktighet, kontinuitet, trygghet, respekt och integritet ska prägla

relationen till våra kunder.

Nöjda kunder och nöjda medarbetare liksom hög tillgänglighet, hög

personalkontinuitet

och låg personalomsättning är viktiga delar av vår vision.