Ledsagning 


Svhemtjanst ledsagningsservice stödjer dig att leva ett så aktivt och innehållsrikt liv som möjligt.

Vi följer med på kultur- och sportaktiviteter eller hjälper till vid besök hos vänner och anhöriga.

Alltid med fokus på dina personliga behov, krav och önskemål på ledsagningen.

Lämna synpunkt direkt

                             Förslag, kritik, klagomål

Vi tar emot din synpunkt och skickar den vidare till rätt instans.