Kvalitetsgaranti


Svhemtjänst  kvalitetsetsgarantier ger Dig som kund en trygghet genom att tydliggöra vad Du kan förvänta Dig av våra tjänster.Bemötande


Du får alltid ett gott bemötande i alla situationer. Personal respekterar att Din bostad är Ditt hem och bär arbetskläder samt synlig identifikation med namn och bild.


God vård och omsorg


Svhemtjänst  arbetar utifrån ett funktionsbevarande synsätt där vi fokuserar på Din rehabilitering. Vi värnar om och respekterar Ditt privatliv, kroppsliga inegritet, självbestämmande och delaktighet.

Individuell genomförandeplan
Tillsammans med Dig upprättar vi en genomförandeplan om hur Du vill att Din hjälp ska utföras. Vi tar reda på hur, när och var Du vill att hjälpen ska utföras för att tillgodose Dina behov och önskemål. Närstående kan vara med när genonförandeplan skrivs om så önskas. Genomförandeplanen ska upprättas inom 14 dagar från det att Du har fått hjälp beviljat. Vid förändrade behov skriver vi en ny genomförandeplan. Planen ska följas upp och förnyas minst var sjätte månad.


Kontaktman


Vi utser en kontaktman som vi tror kommer att passa Dig utifrån  Dina önskemål och synpunkter. Kontaktmannen ska i första hand ge Dig det stöd som Du har beviljats. Du har möjlighet att byta kontaktman om Du inte är nöjd.


Kontinuitet


Svhemtjänst planerar för att Ditt hjälpbehov ska tillgodoses av så få personal som möjligt. När tiden för Din hjälp ändras eller om det kommer en vikarie istället för ordinarie får Du information om detta i förväg.


Tillgänglighet


Du är välkommen att besöka Svhemtjänst kontor. Vi bjuder gärna på kaffe och bulle om Du vill prata med oss.  verksamhetsansvariga  är även tillgängliga per telefon och mail som lätt hänvisar Dig till den Du söker samt jourtelefon som besvaras på obekväma tider.


Synpunkts- och klagomålshantering


Svhemtjänst välkomnar alla synpunkter och klagomål. Vi har som motto att åtgärda klagomål omgående om det är möjligt. Om det är klagomål som kräver mer planeraing för att åtgärdas skriver vi en handlingsplan med uppföljningsdatum. Vi återkopplar alltid och vill se till att Du som kund blir nöjd.