Behov


Hemtjänsten är till för alla åldrar och

ska hjälpa den dig att leva ett självständigt liv.

Det individuella behovet avgör vilka insatser som är aktuella och hjälpens utformning.

Svhemtjänst

En stabil och nära hemtjänst anpassad efter dina behov.
Vi har stor erfarenhet, stort engagemang och skräddarsydda tjänster. Vår personal består av utbildade undersköterskor och vårdbiträden med lång erfarenhet inom vård och omsorg. Vi har hög kontinuitet och är flexibla i vårt arbete.

Vi skapar förutsättningar för att ge dig en enklare vardag genom att anpassa hemtjänsten efter dina önskemål.


Utöver hemtjänst erbjuder vi även ett komplett utbud av promenadsällskap.

Så här enkelt väljer du Svhemtjänst 

1.


Kontakta oss eller din         biståndshandläggare

 

Tack vare LOV, lagen om valfrihetssystem, kan du själv välja din hemtjänstutförare. För att välja  Svhemtjänst kontaktar du din biståndshandläggare i din kommun. Vi hjälper dig självklart att komma i kontakt med rätt person och berättar gärna mer om oss och vår verksamhet.

2.


       Introduktionsmöte

 

När du har valt till Svhemtjänst och din biståndshandläggare har skickat ditt uppdrag till oss bokar vi ett introduktionsmöte med dig och dina närstående då vi i lugn och ro kan gå igenom ditt biståndsbeslut. Om du redan har hemtjänst kan vi hjälpa dig att byta. För att bytet ska gå så smidigt som möjligt sköter vi även kontakten med din tidigare hemtjänstutförare.

3.


          Genomförandeplan 

 

Utifrån biståndsbeslutet tar vi tillsammans fram en genomförandeplan. Vi specificerar vad ni vill ha hjälp med samt när och hur hjälpen ska utföras. Sedan utformar vi planen efter det stöd och den avlastning ni behöver.

 

4.


                    Uppföljning

 

Ett par veckor efter introduktionsmötet gör vi en uppföljning för att säkerställa att ni är nöjda med er kontaktperson och vårt arbete.

Lämna synpunkt direkt

                             Förslag, kritik, klagomål

Vi tar emot din synpunkt och skickar den vidare till rätt instans.