Vad innebär ”fritt val” när det gäller hemtjänst?


Fritt val ifråga när det gäller hemtjänst innebär att du som har fått hemtjänst beviljad, själv får välja vilken utförare  som ska hjälpa dig i hemmet. Rätten till fritt val av utförare av hemtjänst bygger på en lag om valfrihetssystem (LOV) som infördes 2009.


Måste jag välja utförare?


Nej, du måste inte välja för att få hjälp. Om du inte gör ett aktivt val blir du tilldelad en utförare. Om du inte blir nöjd med den utförare som du har blivit tilldelad får du självklart byta till någon annan av kommunen godkänd utförare.


Blir det någon skillnad i pris beroende på vem jag väljer?


Nej, kostnaden är den samma oavsett vilken utförare du väljer. Utförarna får betalt av din hemkommun. Ersättningen kan variera mellan olika kommuner men är densamma till alla utförare inom en kommun för en viss typ av insats.

Avgiften du betalar beslutas av och betalas till din egen kommun. Hur mycket kommunen tar betalt av dig för hemtjänsten är beroende dels av din inkomst och dels av vilka insatser du fått beviljade. Avgifterna varierar mellan olika kommuner. Har du frågor om kostnaderna för din hemtjänst kan du kontakta din biståndshandläggare på kommunen.


Varför ska jag välja just Svhemtjänst som utförare?


För att du delar vår vision och våra värderingar. Du vill ha dina hemtjänstinsatser utförda på det sätt vi beskriver i vår broschyr och på vår hemsida att vi tycker att de ska utföras på.


Om jag vill välja Svhemtjänst som utförare – Hur gör jag?


Det första du behöver göra är att ta kontakt med din biståndsbedömare och tala om att du vill ha just vårt företag,SVHEMTJÄNST, som utförare.

Din biståndsbedömare tar därefter kontakt med oss och gör en skriftlig beställning utifrån vad du och din biståndsbedömare är överens om. Av beställningen framgår vilka insatser du har beviljats och vilken tid insatserna beräknas ta.

När vi fått beställningen tar vi omgående kontakt med dig och kommer överens om tid för ett första kostnadsfritt besök.


Vad händer vid det första kostnadsfria besöket?


Vid detta första möte får du i allmänhet träffa en person från vårt kontor samt den medarbetare.

Vid mötet går vi igenom alla dina behov och önskemål och stämmer av med den beställning som din biståndsbedömare lämnat oss. Genomgången dokumenteras i form av en genomförandeplan. Här kan de, som ska arbeta hos dig, läsa hur och när du vill ha dina olika typer av insatser utförda. Om du har några andra speciella önskemål framgår det också av planen.


Hur vet jag om den som kommer verkligen är en av era medarbetare?


För att öka tryggheten för dig arbetar alla våra medarbetare i tröjor med Svhemtjänst logotyp. De har också alltid med sig ett ID-kort med foto.


Hur gör jag om jag vill byta kontaktperson?


Alla personer får en ansvarig kontaktperson från vår arbetsgrupp. Den personen har ett speciellt ansvar att se till att allt fungerar som det ska runt Dig. Med denna person är det viktigt att du trivs med. Det är kontaktpersonen som till största delen kommer att vara hemma hos Dig. Vi byter din kontaktperson om du är missnöjd. Ring alltid 07-391 762 66 för att informera oss ditt missnöje. Vi presenterar din nya kontaktperson vid ett hembesök.


Vad händer om mina behov och önskemål förändras?


Din kontaktperson informerar kontoret det som avviker från din genomförandeplan. Därefter kontaktar vi din biståndshandläggare. Biståndshandläggaren kommer att kontakta dig senare för att reda ut hur ändringen påverkar din tidigare beställning.


Hur gör jag om jag inte är nöjd? 


Ring alltid kontoret om du är missnöjd med din hemtjänst och hur hjälpen utförs hos dig. Du kan även framföra dina synpunkter via en blankett ” klagomål, synpunkter ” som finns i din pärm.


Hur gör jag om jag vill byta hemtjänstutförare?

 

Kontakta din biståndshandläggare om du vill byta hemtjänstutförare. Du kan samtidigt välja en ny hemtjänstutförare.


Får jag byta utförare? 


Ja, du får byta utförare om du vill, när du vill och hur många gånger du vill.


Hur byter jag utförare?


Om du vill byta utförare ringer du din biståndsbedömare. Du behöver inte berätta för någon varför du vill byta utförare om du inte vill.


Lämna synpunkt direkt

                             Förslag, kritik, klagomål

Vi tar emot din synpunkt och skickar den vidare till rätt instans.