Avlösning 


Syftet med avlösning är att du som anhörig ska få möjlighet att bland annat koppla av, samla krafter, delta i olika aktiviteter och ha tid för dig själv.


Du ansöker om Avlösning hos kommunens/stadsdelsförvaltningens handläggare. Du kan bli beviljad upp till 16 timmar/månad utan extra kostnad.


Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.


Hjälpen utformas individuellt, du och dina anhöriga är högst delaktiga i hur hjälpen ska utformas och du får stöd och hjälp med dina dagliga personliga behov, till exempel med på- och avklädning, hygien och för­flyttning.

Lämna synpunkt direkt

                             Förslag, kritik, klagomål

Vi tar emot din synpunkt och skickar den vidare till rätt instans.